رنگ شناسی در طراحی لباس ✔️ + مناسب ترین رنگ ها برای مدل های مختلف

رنگ شناسی در طراحی لباس یکی از مهم ترین مباحث و آموزش های طراحی لباس می باشد.

هر رنگ احساسات و عواطف متفاوتی را ایجاد می کند. 

رنگ ها می توانند احساس خوشحالی یا ناراحتی و یا احساس گرسنگی یا آرامش را در ما ایجاد کنند. 

این واکنش ها ریشه در تأثیرات روانی ، شرطی شدن بیولوژیکی و نقش فرهنگی دارد.

در این مقاله قصد داریم شما را با رنگ شناسی در طراحی لباس بیشتر آشنا کنیم و برخی از تاثیرات رنگ ها را بر روی احساسات بررسی کنیم.

پس تا انتهای مقاله همراه ما باشید…

 

خرید پکیج آموزش ویدیوی طراحی لباس برای اولین بار در سراسر کشور

جهت خرید پکیج کلیک نمایید

 

 

اصول و مبانی رنگ شناسی در طراحی لباس

درحیطه رنگ،محققان ورنگ شناسان بسیاری از جمله،یوهانس ایتن،جوزف البرز،دکتر ماکس لوشر،لودویک
وتینگشتاین،مانسل،نیوتن و دیگران،نظرها وتجربیات متنوع وارزشمندی را مطرح نموده اند.

یوهانس ایتن ،یکی از معروفترین محققان رنگ محسوب میشود که کتاب ها ومقالات بسیار ارزشمندی را مطرح
نموده و کتاب ها ومقالات بسیاری در این زمینه ارائه داده است.

او یکی از برجسته ترین مدرسان با هاووس آلمان بوده و کتابی به نام (تئوری رنگ) را تالیف نموده است.

 

 

انواع رنگ ها

اساسا رنگ ها از نظر ماهیت به دو دسته کلی تقسیم میشوند که عبارت اند از:

 1. رنگ های فام دار(کروماتیک)
 2. رنگ های بی فام(اکروماتیک)

*رنگ های فام دار (دارای رنگدانه) : این گونه رنگ ها،دارای ماهیت رنگی هستند بدین معنی که میتوانیم نامی از یک
رنگ را به این گروه اطلاق نماییم.

*رنگ های بی فام(فاقد رنگدانه) : این گونه رنگها دارای ماهیت رنگی نیستند مانند سیاه،سفیدوخاکستری های مابین این دو.

 

چرخه رنگ ایتن :

این چرخه شامل سه گروه رنگی

*رنگ های اصلی : شامل سه رنگ زرد،قرمزوابی است که کلیه ی رنگ های چرخه رنگ،حاصل ترکیب این سه رنگ است.

*رنگ های فرعی : از ترکیب دو رنگ اصلی حاصل میشود.
آبی+زرد=سبز زرد+قرمز=نارنجی
قرمز+ابی=بنفش

*رنگ های میانی : شامل رنگ هایی میشوند که مابین رنگ های اصلی وفرعی قرار میگیرند.
زرد نارنجی،نارنجی قرمز،قرمز بنفش
بنفش ابی،ابی سبز،سبز زرد

تونالیته در رنگ شناسی چیست؟

درجات وپله های مختلف رنگی را از لحاظ تیرگی وروشنی، (تونالیته) می گویند.

تونالیته، در واقع ،همان پله های خاکستری است.مشهود ترین نمونه تونالیته ،پرده های مختلف تاریک وروشن مابین
سفید تا سیاه است.

پدیده تاریک وروشن در مورد تمامی رنگ ها صدق میکند زیرا هر رنگ دارای درجه ای از تیرگی یا روشنی
است که معادل خاکستری ان در حدفاصل مابین سفید یاسیاه وجود دارد.

 

والر در رنگ شناسی چیست؟

به ارزش های رنگی (والر) میگویند.

تغییر ماهیت در ترکیب رنگ،موجب تغییر وایجاد والرهای مختلف میگردد.

باتوجه به شناخت تفاوت تونالیته و والر درمی بابیم که با تغییر تونالیته،تغییر والر ایجاد میشود.

به اختلاف مابین ماهیت وحالت های مختلف رنگی،تضاد رنگی می گویند.

تضاد رنگی به هفت صورت امکان پذیر است وعبارت اند از:

 1. تضاد ته رنگ (تضاد سه رنگ اصلی)
 2. تضاد رنگ های مکمل (تضاد رنگ های اصلی وفرعی)
 3. تضاد رنگ های سرد وگرم
 4. تضاد تیره وروشن رنگ ها
 5. تضاد اشباع رنگ(تضاد کیفیت رنگ)
 6. تضاد همزمانی رنگ ها(تضاد هم پایه یا سیمولتانه)
 7. تضاد وسعت رنگی(تضاد کمیت رنگی)

تضاد سه رنگ اصلی که شامل زرد،قرمز،ابی هستند چون این سه رنگ از خانواده ی یکدیگر نیستند هرکدام به صورت
خالص درطبیعت وجود دارند که با یکدیگر متضادند.

*همجواری رنگ های اصلی
هنگامیکه سه رنگ اصلی درکنار یکدیگر قرار میگیرند زیباترین شکل همجواری را به وجود می اورند وفضای
هماهنگ میسازند.

*تضاد رنگ های مکمل(تضاد رنگ های اصلی وفرعی)
در چرخه رنگ ،از ترکیب دوتایی رنگ های اصلی،رنگ های فرعی ایجاد میشود که هررنگ فرعی به دست امده
با یکی از رنگ های اصلی مکمل یکدیگر محسوب میشوند.

*همجواری رنگ های مکمل
هررنگ دارای مکمل رنگی مختص به خود است.

از این رو ،مکمل بودن لزوما مختص رنگ های چرخه رنگ نمیباشد.

همجواری رنگ های مکمل باعث میشود ارزش های رنگی هرچه بیشتر پدیدار شود.

کاربرد دورنگ درکنارهم ،اوج همجواری مکمل ها نیست.بلکه میتوان از هر دو یاچند مجموعه مکمل های رنگی در

رنگبندی یک لباس بهره جست تا به ترکیب بندی هماهنگ ،متناسب وکامل دست یافت.

 

 

ساخت مکمل رنگ های ترکیبی در طراحی لباس

رنگ ها میتواند به صورت ترکیبی ساخته وبه کار برده شوند که البته هررنگ،مکمل رنگ ترکیبی خاص خود را دارد.

برای بدست اوردن مکمل هررنگ ترکیبی می باید ابتدا رنگ سازنده ی ان رنگ مجزا نمود وسپس،مکمل رنگی ان ها
را بدست اورد و در انتها رنگ های بدست امده را ترکیب کرد تا مکمل رنگی حاصل شود.

به این ترتیب میتوان مکمل پیچیده ترین ترکیبات رنگی را بدست اورد.

بعنوان مثال(اگر یک رنگ از ترکیب سبز+بنفش بوجود امده باشد مکمل ان از ترکیب قرمز+زرد حاصل میشود.)

*تضاد رنگ های سرد وگرم
در چرخه رنگ از لحاظ درجه حرارت به سه دسته تقسیم میشوند که شامل :

 1. رنگ های سرد
 2. رنگ های گرم
 3. رنگ های نسبی

هردسته ازایتن رنگ ها تاثیر خاصی بر بیننده دارد.

بعنوان مثال رنگ آبی بر اساس نظریه ماکس لوشر که می گوید : (مشاهده ی این رنگ ضربان قلب را کند وفشارخون را
پایین می اورد و در نتیجه بیننده احساس سرما میکند.)

در چرخه رنگ،ترکیب اضافه شده ابی،رنگ های سرد را ایجاد میکند.
مانند رنگ های بنفش ابی/سبز ابی یا…

رنگ های گرم

درباره رنگ قرمز نیز ماکس لوشر میگوید :
با دیدن این رنگ ضربان قلب تند وفشار خون بالا میرود وفرد احساس گرما میکند.

در چرخه رنگ ترکیب اضافه شده رنگ قرمز،رنگ های گرم را ایجاد میکند.
مانند قرمز تا بنفش قرمز یا قرمز تا نارنجی

رنگ های نسبی

گروهی از رنگ هایی که در دسته سرد یا گرم قرار نمیگیرند در دسته رنگ نسبی قرار میگیرند.

این رنگ ها از نظر درجه حرارت تحت تاثیر رنگ هایی که قرار میگیرند از خود نشان میدهند.
مانند بنفش میانه در مجاورت قرمز،((سرد)) ودر مجاورت ابی ((گرم)) بنظر میرسد.

همجواری رنگ سرد و گرم

از ویژگی های این همجواری این است که از لحاظ درجه حرارت ،مجموعه ای متعادل را بوجود می آورد.

غالب شدن سردی یا گرمی در یک مجموعه می تواند بنابرنیاز وکاربرد آن در لباس ،در ترکیب بندی رنگی لباس ایجاد شوند.

سردی وگرمی در رنگ های بی فام

رنگ های سفید،سیاه و خاکستری به صورت خالص سردی وگرمی نشان نمی دهند، ولی اگر در مجاورت سردی یا گرمی
قرار بگیرد، باآنها ترکیب می شود و ماهیت حرارتی ایجاد میکند.

*درجه حرارت درهرگروه رنگی یکسان نیست،مثلا آبی در مجاورت قرمز سردتر از انچه هست که به نظر میرسد.*

درجه تیرگی وروشنی رنگ ها را میتوان به دوشیوه تغییر داد:

1- ترکیب رنگ ها با سیاه وسفید مانند سبز که در ترکیب بارنگ سفید روشن تر ودرترکیب با رنگ سیاه تیره تر می شود.

2- از ترکیب رنگ ها با رنگ های دیگر مانند قرمز که در ترکیب با رنگ زرد روشن تر ودر ترکیب با رنگ ابی تیره
می شود.

همجواری رنگ های تیره وروشن

وجود تیرگی وروشنی در یک مجموعه رنگی،باعث بالا بردن ارزش های دیداری می شود.

رنگ ها به دو صورت در همجواری پیدا می شوند:

1- همجواری تک رنگ (منوکروم)

2- همجواری رنگ هایی که خود به خود تیره یا روشن هستند.

تک رنگی یا منوکروم:برای تمامی گروه های ترکیبات رنگی که از یک رنگ غالب یا مشترک تبعیت میکند به کار میرود.

 

 

تضاد اشباع رنگ در طراحی لباس

خالص ترین درجه درخشش خلوص رنگی را (اشباع) میگویند که با رنگ های ناخالص و کم درخشش تضاد دارد.

به چند روش میتوان یک رنگ اشباع یا خالص را ناخالص وغیراشباع نمود.

اگر یک رنگ را با سفید،سیاه همراه با سفید وسیاه (خاکستری) و یا مکمل آن ها و یا حتی مجموعه ی رنگ های
نامبرده (خاکستری و مکمل هررنگ) ترکیب کنیم ناخالص وغیراشباع می شود.

 

 

همجواری رنگ های اشباع وغیر اشباع

این همجواری به سه صورت امکان پذیر است

1- همجواری رنگ های اشباع با یکدیگر،مانند:
همجواری قرمز، آبی وسبز.

2-همجواری رنگ های غیر اشباع با یکدیگر
مانند:سبز خاکستری تیره با زرد خاکستری روشن.

3-همجواری رنگ های اشباع وغیراشباع.
این همجواری باعث میشود تا درخشش رنگ هتی اشباع بهتر نمایان گردد.

 

 

تضاد همزمانی رنگ ها

به اتفاقاتی گفته میشود که پس از دیدن یک رنگ از طریق چشم،در ذهن جای میگیرد.
این تضاد به دو صورت امکان پذیر است:

*اگر مدت زمانی به یک رنگ خیره شویم پس از بستن چشم مکمل ان رنگ در ذهن ایجاد می شود.

*اگر خاکستری در مجاورت رنگی قرار بگیرد،اثری از رنگ مکمل رنگ مجاور را به خود میگیرد.

 

همجواری رنگ ها در تضاد همزمانی

زمانیکه رنگ زمینه از خانواده گرم باشد،خاکستری بر آن سریعتر رنگ مکمل را به نظر می رساند.

تضاد وسعت رنگی

تضاد وسعت رنگ های هم خانواده:یک رنگ با وسعت های مختلف تیره وروشن میتواند تضاد وسعت رنگی ایجاد نماید.
مثال:

1- تضاد وسعت ترکیبی رنگ زرد با سیاه وسفید.

2- تضاد وسعت ترکیبی رنگ زرد با رنگ های دیگر به شرط غالب بودن رنگ زرد.

 

 

همجواری در تضاد وسعت رنگی

در این همجواری رنگ ها با وسعت های متفاوت همزمان به یک تعادل دیداری می رسند.

در این همجواری با وسعت های گوناگون،تعداد رنگ ها هرچه که باشد به این منظور است که بتواند با تناسبات وسعت
رنگ،چشم را به یک تعادل زیبا وکامل برساند.

 

تضاد وسعت در رنگ های غیر هم خانواده ومکمل

در این تناسباتفرنگ های روشن وگرم که سریعتر به چشم میخورد،وسعت کمتری نسبت به رنگ های تیره وسرد،به خود
اختصاص میدهند.

 

 

جمع بندی

در این مقاله تا حدودی با رنگ شناسی در طراحی لباس و هچنین انواع رنگ آشنا شدیم. امیدواریم توانسته باشیم اندک آموزشی را به شما عزیزان یاد داده باشیم.

اگر سوال یا پیشنهادی داشتید می توانید در قسمت کامنت ها مطرح کنید یا با کارشناسان طراحی لباس و طراحی دوخت آموزشگاه فنان در تماس باشید تا در سریع ترین زمان پاسخگوی شما بزرگواران باشیم.

 

 

09190192542

09199788147

09981475527

09199788136

 

امتیازات داده شده post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Button